Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


REKOLEKCJE ADWENTOWE W NIESZAWIE


Piątek   9.XII.2022r.
9.30 – dla dorosłych
16.00 – dla dzieci /RORATY/
18.00 – dla dorosłych i młodzieży

Sobota   10.XII.2022r.
/dzień spowiedzi/
Kapłani rozpoczynają posługę w konfesjonałach
pół godziny przed każdą Mszą świętą.

9.30 – dla dorosłych
15.30 – dla dzieci /RORATY/
17.00 – dla dorosłych i młodzieży

Niedziela   11.XII.2022r.

 8.30 – dla dorosłych
11.00 – dla dzieci i młodzieży
16.00 – dla dorosłych

Marana tha  !!!
Przyjdź, Panie Jezu!!!


Czytaj więcej
MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH 2 GRUDNIA 2022r - GODZ. 17.00


+Izabelę i Kazimierza Tarta, +siostrę Awentynę Bartkowiak, +Janusza Stypułkowskiego,

Czytaj więcej
Uczniowska kwesta


W najbliższą niedzielę, 13 listopada, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nieszawie będą kwestować na rzecz spełnienia swoich marzeń. Wspominając swoje czasy szkolne wyjdźmy tym marzeniom naprzeciw.
Czytaj więcej
Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy


Działając w oparciu o kan. 87 §1 KPK, mając na uwadze świąteczny charakter dnia Święta Niepodległości, wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 11 listopada 2022 r. udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania  pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK).
 Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

Czytaj więcej
MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH 4 LISTOPADA 2022r - GODZ. 17.00


+Izabelę i Kazimierza Tarta, +siostrę Awentynę Bartkowiak, +Janusza Stypułkowskiego, +Annę Bajewską – int. Przyjaciół,

Czytaj więcej
MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH 7 PAŹDZIERNIKA 2022r - GODZ. 17.00


+Izabelę i Kazimierza Tarta, +siostrę Awentynę Bartkowiak,

Czytaj więcej


Archwium wiadomości


Baner