Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Ksiądz Biskup Ordynariusz udzielił ponownie dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej


Włocławek, 17 października 2020 r.
DEKRET
Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych


1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, że dyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

2. Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lub kwadrynacji w niedziele i święta nakazane, po uprzednim zgłoszeniu do Kurii Diecezjalnej i uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego.

3. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.

4. Usilnie apeluję o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, o których przypomniałem w komunikacie z dnia 4 września br. (L.dz. 937/2020), zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa (obowiązek dotyczy więc innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp.), o umieszczenie przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz o udostępnienie wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.

5. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii.

Wszystkim z serca błogosławię.

 

Ks. Artur Niemira +Wiesław Mering
KANCLERZ KURII BISKUP WŁOCŁAWSKI

Czytaj więcej
MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH 2 października 2020r - godz.. 17.00


+Izabelę i Kazimierza Tarta, +Janusza Stypułkowskiego, +siostrę Awentynę Bartkowiak, +Jadwigę Balcerowską - int. kuzynki Poli, 

Czytaj więcej
MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH 4 września 2020r - godz.. 18.00


+Izabelę i Kazimierza Tarta, +Janusza Stypułkowskiego, +Jadwigę Balcerowską - int. Sąsiadki z Rodz., +Stanisława Lipigórskich - int. Katarzyny i Ariela z Dziećmi,

Czytaj więcej
MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH 7 sierpnia 2020r - godz.. 18.00


+Izabelę i Kazimierza Tarta, +Jadwigę Balcerowską - int. Henryki i Romualda Terpiłowskich z Rodz.

Czytaj więcej
XII Organowy Koncert przy Świecach - 14 sierpnia 2020r. godz. 21.00


NIESZAWA. Organy w półmroku

W piątek, 14 sierpnia, o godz. 21.00 w nieszawskim kościele farnym pw. św. Jadwigi Śląskiej odbędzie się „XII Organowy Koncert przy Świecach”.
 

Czytaj więcej
MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH 3 lipca 2020r - godz.. 18.00


+Izabelę i Kazimierza Tarta, +Jadwigę Balcerowską - int. Rodz. Kamińskich ze Szpitalki, +Stanisława i Jadwigę Lipigórskich - int. Danuty i Tadeusza,  

Czytaj więcej


Archwium wiadomości


Baner