Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.
Baner