Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


10 - 16.I.2022

Poniedziałek  -  10.I.
7.00 - +Annę Noakowską – int. Barbary Zimakowskiej i Haliny Pakuła
 
Wtorek  -  11.I  
7.00 - +Pelagię Szmajda – int. Mieszkańców Szpitalki   
 
Środa  -  12.I.   
7.00 - +Henryka Cierpisza – int. Pracowników DINO
 
Czwartek  -  13.I.
7.00 -  +Krystynę Pietrzakowską – int. Karoliny i Michała
 
Piątek  -  14.I.
7.00 - +Sławomira Maćkiewicza – int. Sąsiadów z ul. Szkolnej i Zjazd

Sobota  -  15.I.           
17.00 - +Mieczysława Łykowskiego /imieninowo-rocznicowa/ - int. Żony z Rodz.
 
Niedziela  -  16.I.
 8.30 - +Bogdana Niedziałkowskiego /1 r. śm./ – int. Żony i Dzieci

11.00 - +Henryka Świątkowskiego /4 r. śm./ Kazimierza Wódkowskiego /11 r. śm./

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  

6 -12.XII.2021r

Poniedziałek  -  6.XII.
18.00 - +Mieczysława Łykowskiego – int.Jolanty i Ryszarda Rembowskich z Córką
 
Wtorek  -  7.XII  
18.00 - +Józefa Wichra - int. Oriany i Adriana
 
Środa  -  8.XII.  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
17.00 - +Mariannę Szczepańską /imieninowa/ - int. Męża i Dzieci
 
Czwartek  -  9.XII.
17.00 - +Stanisławę Wojciecha i Józefa Świdrów

Piątek  -  10.XII.   REKOLEKCJE

 9.30 - +Mateusza Kulpę – iint. Ks. Andrzeja Jaskrowskiego
 
16.00 - +Ewę Kaźmierczak - int. męża Grzegorza i córki Katarzyny

18.00 - +Rozalię /6 r. śm./ i Zygmunta Kamińskich

Sobota  -  11.XII.    DZIEŃ   SPOWIEDZI

 9.30 - +Henryka Cierpisza – int. Mieszkańców Szpitalki
 
15.30 - +Jacka Olkowskiego - int. siostry Jolanty z Rodz.

17.00 - +Ryszarda Mikołajczyka – int. Anny Gajdzińskiej i Agnieszki z Rodz.

Niedziela  -  12.XII.   
 8.30 - +Ewę /imieninowa/ i Jana /12 r. śm./ Lewandowskich  
 
11.00 – 1) +Ewę Bajdalską imieninowa/ - int. Mamy
           2) +Marię Strychalską-Kuleszę

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  

17 -23.I.2022.

Poniedziałek  -  17.I.
7.00 - +Stefana Kulpę /25 r. śm./ – int. córki Angeliki z Mężem
 
Wtorek  -  18.I  
7.00 - +Jana Agnieszkę Józefa Kaźmierczaków   
 
Środa  -  19.I.   
7.00 - +Mariannę Tomaszewską – int. Mieszkańców wsi Wójtówka
 
Czwartek  -  20.I.
7.00 -  +Józefa Wichra – int. Mieszkańćów bloku Ośrodka Zdrowia
 
Piątek  -  21.I.
7.00 - +Teresę Maksim – int. Sąsiadów z ul. Kościuszki

Sobota  -  22.I.           
17.00 - +Kazimierę i Józefa Rucińskich
 
Niedziela  -  23.I.

 8.30 - +Wiktorię /20 r. śm./ i Aleksandra Charyńskich

11.00 - +Franciszka Wochnę /18 r. śm./ - int. syna Zygmunta z Rodz.

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian 

24 - 30.I.2022.

Poniedziałek  -  24.I.
7.00 - +Sabinę Wiśniewską – int. Jadwigi Wachowskiej
 
Wtorek  -  25.I  
7.00 - +Lucjana /27 r.śm./ Henrykę Grzegorza Kejna Bogdana Komorowskiego   
 
Środa  -  26.I.   
7.00 - +Andrzeja Spisza – int. kolegów: Pawła i Włodka
 
Czwartek  -  27.I.
7.00 - +Stanisława Jastrzębskiego – int. Pracowników sklepu DINO
 
Piątek  -  28.I.
7.00 - +Jacka Olkowskiego – int. kolegi Tadeusza

Sobota  -  29.I.           
17.00 - +Leokadię i Bronisława Szulgitów

Niedziela  -  30.I.

 8.30 - +Zdzisława Wiśniewskiego /12 r.śm./ - int syna Grzegorza z Rodz.

11.00 - +Marię Ignacego i Longina Nawrockich

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian 

13 - 19.XII.2021r

Poniedziałek  -  13.XII.
17.00 - +Bogdana Niedziałkowskiego – int. Sąsiadów z bloku Kościuszki 1
 
Wtorek  -  14.XII  
17.00 - +Elżbietę Mazurek - int. syna Daniela
 
Środa  -  15.XII.   
17.00 - +Annę i Stanisława Lewandowskich - int. córki Honoraty z Rodz.
 
Czwartek  -  16.XII.
17.00 - +Mariannę Przybysz

Piątek  -  17.XII.
17.00 - +Mariana Kamedulskiego /3 r. śm./ - int. Rodziny

Sobota  -  18.XII.    
18.00 - +Anielę /15 r. śm./ i Kazimierza Kowalczyków – int. Dzieci z Rodz.

Niedziela  -  19.XII.   
 8.30 - +Jerzego Marcinkowskiego /53 r. śm./ - int. Sióstr z Rodz.  
 
11.00 - +Jadwigę Balcerowską /4 r. śm./ - int. Męża z Rodz.
 
16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian 

20 - 26.XII.2021r

Poniedziałek  -  20.XII.
18.00 - +Teresę Maksim – int.Anny i Andrzeja Nawrockich
 
Wtorek  -  21.XII  
18.00 - +Mariannę Szczepańską - int. Barbary i Jerzego Pyszyńskich
 
Środa  -  22.XII.   
17.00 - +Józefa Kurdubskiego /33 r. śm./
 
Czwartek  -  23.XII.
17.00 - +Adama Zbrońca /imieninowa/ - int. syna Pawła z Rodz.

Piątek  -  24.XII.
 7.00 - +Adama Śmigielskiego /imieninowa/ - int. Mamy

Sobota  -  25.XII.    UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

 0.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  

 8.30 - +Edmunda Kopyłowskiego - int. Żony i Dzieci z Rodz.  
 
11.00 - +Izabelę i Kazimierza Tarta
 
Niedziela  -  26.XII.   

 8.30 - Za żywych i zmarłych Parafian  

11.00 - +Stanisława Majchrzaka /25 r. śm./ - int. Wnuczki z Rodz.
 
16.00 - +Danutę Wiśniewską - int. Joli z Mężem

27.XII.2021 - 2.I.2022

Poniedziałek  -  27.XII.
7.00 - +Annę Noakowską – int. Aliny i Antoniego Fuminkowskich z Rodz.
 
Wtorek  -  28.XII  
7.00 - +Romulada Turalskiego - int. Rodz. Gruzel
 
Środa  -  29XII.   
7.00 - +Pelagię Szmajda – int. Mirka Tomaszewskiego z Rodz.
 
Czwartek  -  30.XII.
7.00 - +Zdzisława Leszczyńskiego - int.  Rodz. Madajczyków

Piątek  -  31.XII.   ZAKOŃCZENIE  ROKU 2021
17.00 - +Annę Węglińską Aleksandrę Pliszczyńską - int. Rodziny

Sobota  -  1.I.2022.  UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI  MARYI

 8.30 - +Wandę i Stefana Chmielewskich

11.00 - W intencji żywych i zmarłych Członków Kół Żywego Różańca

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  
 
Niedziela  -  2.I.2022.

 8.30 - Za żywych i zmarłych Parafian  

11.00 - +Eugeniusza Kamińskiego /urodzinowo-imieninowa/
 
16.00 - +Teresę i Antoniego Maksim

3 - 9.I.2022.

Poniedziałek  -  3.I.
7.00 - +Annę Noakowską – int. byłych Współpracowników Przedszkola.
 
Wtorek  -  4.I  
7.00 - +Annę i Stanisława /3 r. śm./
 
Środa  -  5.I.   
7.00 - +Romualda Turalskiego – int. Rodz. Ciemieckich z ul. Sienkiewicza
 
Czwartek  -  6.I. UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO
 8.30 -  +Genowefę Pakuła /imieninowa/, Barbarę i Beatę Junatowskie

11.00 - O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Proboszcza - int. Apostolatu „MARGARETKA”

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  
 
Piątek  -  7.I.
17.00 - 1) Dziękczynno-błagalna dla Rodziny Danuty i Tadeusza Wiśniewskich
           2) MSZA ŚWIĘTA WSPÓLNA  ZA  ZMARŁYCH

Sobota  -  8.I.           
17.00 - +Kazimierę Czesława i Andrzeja Szudzików
 
Niedziela  -  9.I.
 8.30 - +Edmunda Kopyłowskiego – int. Żonyi Dzieci z Rodz.

11.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  

16.00 - +Martę Grzanka i Kazimierza Smolarka

Powrót


Baner