Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


8 - 14.VII.2019r

Poniedziałek - 8.VII.
18.00 - +Zm. w czyśćcu cierpiących

Wtorek - 9.VII.
18.00 - +Stanisława Danielaka

Środa - 10.VII.
18.00 - +Annę Arkadiusza Ojżyńskich Natalię Marka Andrzeja Strychów

Czwartek - 11.VII.
18.00 - +Marcjannę Jana Marię Aleksandra Gruzel Marię Kejna

Piątek - 12.VII.
18.00 - +Krystynę Jąderek – int. chrześniaczki Wioletty z Rodz.

Sobota - 13.VII.
18.00 - +Eugeniusza Jaskrowskiego /10 r. śm./

Niedziela - 14.VII.
8.30 - +Edmunda Kopyłowskiego – int. Żony i Dzieci z Rodz.

11.00 - +Halinę i Henryka Pypkowskich

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian

 

15 - 21.VII.2019r

Poniedziałek - 15.VII.
18.00 - +Henrykę i Stanisława Gołębiowskich Stanisławę i Leona Jakubczak

Wtorek - 16.VII.
18.00 - +Bogdana i Rodziców Koźmińskich

Środa - 17.VII.
18.00 - +Wacława Kowalewicza Władysława Karolaka

Czwartek - 18.VII.
18.00 - +Annę Lewandowską /1r. śm./ - int. Dzieci z Rodz.

Piątek - 19.VII.
18.00 - +Irenę Nowakowską

Sobota - 20.VII.
18.00 - +Bogdana Koźmińskiego /1 r. śm./ - int. Rodziny

Niedziela - 21.VII.
8.30 – 1) +Tomasza Włodarskiego
          2) +Antoniego Sabinę i Ryszarda Bielickich

11.00 - 1) +Edmunda Olgę Władysława Kopyłowskich Mariannę Stanisława Kulpa Teresę Grembowską
           2) +Ludwikę i Kazimierza Jaskrowskich – int. Wnuków

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian

 

 

Powrót


Baner