Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


5 - 11.III.2018r


Poniedziałek  -  5.III.
17.00 - 1) +Zmarłych w czyśćcu cierpiących
    2) O zdrowie dla ks. Proboszcza - int. Apostolatu „MARGARETKA”

Wtorek  -  6.III.
17.00 - +Henrykę i Edwarda Dynowskich

Środa  -  7.III.     
17.00 - +Zbigniewa Kalinowskiego, Stanisławę Lidię Sławomira i Władysława Centkowskich

Czwartek  -  8.III.  Rekolekcje wielkopostne
8.00 -  +Tadeusza Jaskrowskiego /28r. śm./ - int. Żony i Dzieci z Rodz.

18.00 - +Janinę /4 r. śm./ i Władysława Szejna

Piątek  -  9.III.     Rekolekcje wielkopostne
8.00 -  +Kazimierza Helene Jana i zm. z Rodz. Wódkowskich

18.00 -+Jana Cecylię Grzelaków Jadwigę Wawrzyńca Buszka
 
Sobota  -  10.III.   Rekolekcje wielkopostne
9.30 -  +Lucjana /9r. śm./ Marię i Stefana Latopolskich  

11.00 - +Marię Kejna Jan Marcjannę Marię i Aleksandra Gruzel

17.00 - +Genowefę /6 r. śm./ i Władysława Pakułów
 
Niedziela  -  11.III.    Rekolekcje wielkopostne
 8.30 -  +Honoratę i Benedykta /17 r. śm./ Szelążek

11.00 - +Barbarę Stanisława i Kazimierza Szopów

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  oraz o łaskę zdrowia dfla ks. Proboszcza z int. Apostolatu Margaretka5 - 11.III.2018r


Poniedziałek  -  5.III.
17.00 - 1) +Zmarłych w czyśćcu cierpiących
    2) O zdrowie dla ks. Proboszcza - int. Apostolatu „MARGARETKA”

Wtorek  -  6.III.
17.00 - +Henrykę i Edwarda Dynowskich

Środa  -  7.III.     
17.00 - +Zbigniewa Kalinowskiego, Stanisławę Lidię Sławomira i Władysława Centkowskich

Czwartek  -  8.III.  Rekolekcje wielkopostne
8.00 -  +Tadeusza Jaskrowskiego /28r. śm./ - int. Żony i Dzieci z Rodz.

18.00 - +Janinę /4 r. śm./ i Władysława Szejna

Piątek  -  9.III.     Rekolekcje wielkopostne
8.00 -  +Kazimierza Helene Jana i zm. z Rodz. Wódkowskich

18.00 -+Jana Cecylię Grzelaków Jadwigę Wawrzyńca Buszka
 
Sobota  -  10.III.   Rekolekcje wielkopostne
9.30 -  +Lucjana /9r. śm./ Marię i Stefana Latopolskich  

11.00 - +Marię Kejna Jan Marcjannę Marię i Aleksandra Gruzel

17.00 - +Genowefę /6 r. śm./ i Władysława Pakułów
 
Niedziela  -  11.III.    Rekolekcje wielkopostne
 8.30 -  +Honoratę i Benedykta /17 r. śm./ Szelążek

11.00 - +Barbarę Stanisława i Kazimierza Szopów

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  oraz o łaskę zdrowia dfla ks. Proboszcza z int. Apostolatu Margaretka12 - 18.III.2018r

Poniedziałek  -  12.III.
17.00 - 1) +Grzegorza Małeckiego
    2) O łaskę zdrowia dla ks. Proboszcza - int. Apostolatu „MARGARETKA”

Wtorek  -  13.III.
17.00 - +Krystynę Małkowską /imieninowa/ - int. Męża i córki Małgorzaty z Rodz.

Środa  -  14.III.     
17.00 - +Teodozję / 9 r. śm./ Grzegorza i Wacława Balcerowskich - int. córki Barbary z Rodz.

Czwartek  -  15.III.  
17.00 - +Władysławę i Władysława Pakułów

Piątek  -  16.III.   
17.00 - 1) +Mirosławę /6 r. śm./ i Henrykę /6 r. śm./ Królczewskie – int. Męża z Rodz.
     2) O łaskę zdrowia dla ks. Proboszcza - int. Koła Żywego Różańca

Sobota  -  17.III.   
17.00 - +Krystynę Mariannę Wincentego Stanisława Tomasza Zimeckich
 
Niedziela  -  18.III.   
 8.30 - +Kazimierę Benedykta i Józefa Zyglarskich

11.00 - +Janinę Antoniego i Romana Dąbków

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  
Powrót


Baner