Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


29.I. - 4.II.2018

Poniedziałek  -  29.I.
7.00 - +Grzegorza Kejnę – int. Koleżanek i Kolegów z Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wtorek  -  30.I.
7.00 - O zdrowie dla Wandy Jaskrowskiej  

Środa  -  31.I.     
7.00 - +Zbigniewa Kalinowskiego – int. Żony

Czwartek  -  1.II.
7.00 - O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Proboszcza – int. Apostolatu „MARGARETKA”

Piątek  -  2.II.
 9.30 - +Łukasza Ciurlika

17.00 - 1) +Marię i Stefana Latopolskich
    2) MSZA  ŚWIĘTA  WSPÓLNA  ZA  ZMARŁYCH

Sobota  -  3.II.
17.00 - W intencji żywych i zmarłych Członków Kół Żywego Różańca

Niedziela  -  4.II.
 8.30 - Za żywych i zmarłych Parafian

11.00 - +Marię Ignacego i Longina Nawrockich – int. Izabeli i Doroty

16.00 - +Jana Marcjannę Marię i Aleksandra Gruzel Marię Kejna

22 - 28.I.2018


Poniedziałek  -  22.I.
7.00 - +Danutę Wiśniewską

Wtorek  -  23.I.
7.00 - +Marię Szelążek - int. byłych i obecnych Sąsiadów z kamienicy 3 Maja 3  

Środa  -  24.I.     
7.00 - +Lucjana /23 r. śm./, Henrykę i Grzegorza Kejna

Czwartek  -  25.I.
7.00 – O zdrowie dla chorych dzieci i wytrwałość dla ich rodziców

Piątek  -  26.I.
7.00 - +Krystynę Schab – int. Elżbiety Centkowskiej

Sobota  -  27.I.
17.00 - +Marię Szymańską i zm. z Rodz. Trawczyńskich   

Niedziela  -  28.I.
 8.30 - +Sabinę /4 r. śm./ i Jerzego Marcinkowskich – int. Córek z Rodz.

11.00 - +Franciszka Wochnę – int. s. Zygmunta z Rodz.

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian


25 -31.XII.2017r

Poniedziałek  -  25.XII.     BOŻE  NARODZENIE
 0.00 -  Za żywych i zmarłych Parafian

 8.30 - +Edmunda Kopyłowskiego – int. Żony i Dzieci z Rodz.

11.00 - +Ewę Bajdalską /imieninowa/ - int. Dzieci z Rodz.

Wtorek  -  26.XII.
 8.30 - +Józefa Kurdubskiego – 29 r. śm. – int. Syna z Rodz.  

11.00 - +Kazimierza i Izabelę Tarta – mint. Izabeli

16.00 - +Marię i Teofila Zapiec

Środa  -  27.XII.     
 7.00 - +Stanisława Maryańskiego – int. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nieszawie

Czwartek  -  28.XII.
17.00 - +Piotra Jareckiego – int. Żony

Piątek  -  29.XII.
 7.00 - +Leokadię Szulgit – int. Rodz. Kapturskich i Witów

Sobota  -  30.XII.  
17.00 - Dziękczynno-błagalna w 18 r. ur. Martyny – int. Rodziców

Niedziela  -  31.XII.
 8.30 -  Za żywych i zmarłych Parafian

11.00 - +Wandę i Stefana Chmielewskich

16.00 - +Józefa Gralaka - int. Żony i Dzieci


1 - 7.I.2018

Poniedziałek  -  1.I.2018  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
8.30 -  Za żywych i zmarłych Parafian

11.00 - 1) +Bolesława Rewersa – 3 r. śm.
     2) +Zygmunta Wesołowskiego – 20 r. śm.

16.00 - +Wandę /9 r. śm./ i Stefana Chmielewskich

Wtorek  -  2.I.
 7.00 - +Zmarłych w czyśćcu cierpiących  

Środa  -  3.I.     
7.00 - +Wacława Budnego - int. Rodz. Polaków z Raciążka

Czwartek  -  4.I.
17.00 - O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Proboszcza – int. Apostolatu „MARGARETKA”

Piątek  -  5.I.
17.00 - 1) +Henryka Śmigielskiego /4 r. śm./ – int. Wnuków
          2) MSZA  ŚWIĘTA  WSPÓLNA  ZA  ZMARŁYCH

Sobota  -  6.I. Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.30 -  +Genowefę Pakuła /imieninowa/ Barbarę i Beatę Junatowskie

11.00 - W intencji żywych i zmarłych Członków Kół Żywego Różańca

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian

Niedziela  -  7.I.
 8.30 -  Za żywych i zmarłych Parafian

11.00 - +Kazimierza Helenę i Jana Wódkowskich

16.00 - +Kazimierza Smolarka – 8 r. śm.

8 -14 .I.2018.


Poniedziałek  -  8.I.
7.00 - +Halinę Ćwiklińską /urodzinowa/ - int. Męża

Wtorek  -  9.I.
7.00 - Dziękczynno-błagalna w 34 r. ślubu Danuty i Tadeusza  

Środa  -  10.I.     
7.00 - +Mirosławę Kmieć – int. Pracowników firmy REFRESCO w Nieszawie

Czwartek  -  11.I.
7.00 - +Ewę Reniecką – int. Koleżanek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie

Piątek  -  12.I.
7.00 - +Piotra Gołębiowskiego – int. Znajomych z bloku 3 Maja 18

Sobota  -  13.I.
17.00 - Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu   

Niedziela  -  14.I.
 8.30 - +Marię i Stefana Latopolskich

11.00 - +Lucjana Latopolskiego /imieninowa/

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian


15 - 21.I.2018r

Poniedziałek  -  15.I.
7.00 - +Grzegorza Małeckiego - int. Jadwigi Michalskiej i Katarzyny Kułakowskiej z dz.

Wtorek  -  16.I.
7.00 - +Grzegorza Kejnę – int. Wspólnoty Mieszkaniowej bloku Drzewna 1A  

Środa  -  17.I.     
7.00 - +ks. Kazimierza Tartanusa – int. Parafian z Nieszawy

Czwartek  -  18.I.
7.00 - +Ewę Reniecką – int. Sąsiadów z bloku Żabieniec 15

Piątek  -  19.I.
7.00 - +Danutę Pyzdrowską – int. Koła Żywego Różańca

Sobota  -  20.I.
17.00 - +Zdzisława Wiśniewskiego /8 r. śm./ – int. s. Grzegorza z Rodz.   

Niedziela  -  21.I.
 8.30 - +Edmunda Kopyłowskiego – int. Żony i Dzieci z Rodz.

11.00 - +Henrykę Jana Janusza Rutkowskich – int. Izabeli

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian






Powrót


Baner