Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


14 -20.V.2018r

Poniedziałek  -  14.V.
18.00 - +Zofię Antoniego Jadwigę Jana Małkowskich
 
Wtorek  -  15.V.
18.00 – - +Zm. w czyśćcu cierpiących
 
Środa  -  16.V.     
18.00 - +Antoninę i Stanisława Kaniewskich

Czwartek  -  17.V.  
18.00 – Dziękczynno-błagalna w 60 r. urodzin  

Piątek  -  18.V.   
18.00 - +Karolinę /9 r. śm./ i Jana Pluskotów
 
Sobota  -  19.V.   
18.00 - +Henryka i Halinę /5 r. śm./ Pypkowskich

Niedziela  -  20.V.
 8.30 - +Romana /10 r. śm./ i Franciszka Kaźmierczaków.

11.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  

16.00 - +Izabelę /17 r. śm./ i Kazimierza Tarta   21 - 27.V.2018r


Poniedziałek  -  21.V.
18.00 – Dziękczynno-błagalna w int. ks. Proboszcza od Koła Żywego Różańca
 
Wtorek  -  22.V.
18.00 – - +Jerzego Centkowskiego – int. siostry Wiesławy i braci: Andrzeja i Stanisława z Rodz.
 
Środa  -  23.V.     
18.00 - +Natalię Latopolską /2 r. śm./ - int. Córek

Czwartek  -  24.V.  
18.00 - +Karolinę i Henryka Szymańskich Elżbietę Wójcik – int. Dzieci z Rodz.

Piątek  -  25.V.   
18.00 - +Władysławę i Henryka Roteckich – int. wnuczki Edyty
 
Sobota  -  26.V.   
18.00 - +Annę Węglińską /Dzień Matki/ - int. Dzieci z Rodz.

Niedziela  -  27.V.
 8.30 - +Jerzego Marcinkowskiego /35 r. śm./ - int. Córek z Rodz.

11.00 - +Helenę i Stanisława Szymczaków Danutę Gefrerer – int. c. Urszuli z Dziećmi i Wnuczkami

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  7 - 13.V.2018r

Poniedziałek  -  7.V.
18.00 - +Stanisława /imieniowa/ i Teresę Jaskrowskich
 
Wtorek  -  8.V.
18.00 - +Stanisława Stanisławę i Stefana Majchrzaków Piotra Pelagię i Władysława Balcerowskich

Środa  -  9.V.     
18.00 - +Teresę Graczyk /urodzinowa/ - int. Męża i Córek z Rodz.

Czwartek  -  10.V.  
18.00 - +Wandę Małkowską – int. Siostry i Brata  

Piątek  -  11.V.   
18.00 - +Marcina Słomczewskiego – 2 r. śm.
 
Sobota  -  12.V.   
18.00 - +Danutę Latopolską /imieninowa/

Niedziela  -  13.V.
 8.30 - Dziękczynno-błagalna  w 18 r. ur. Huberta – int. babci Małgosi.

11.00 - +Zofię Maćkiewicz /imieninowa/ – int. Córek z Rodz.

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  23 - 29.IV.2018r


Poniedziałek  -  23.IV.
18.00 - +Franciszka Kapuścińskiego – int. Rodz. Kotlarzów
 
Wtorek  -  24.IV.
18.00 - +Jana Dymka /1 r. śm./ – int. Żony i Dzieci

Środa  -  25.IV.     
18.00 - +Stanisława i Władysławę Pakułów

Czwartek  -  26.IV.  
18.00 - +Jerzego Dąbrowskiego /imieninowa/ - int. Zony

Piątek  -  27.IV.   
18.00 - +Annę Różę Henryka i Floriana Mencfeldów
 
Sobota  -  28.IV.   
18.00 - +Bolesława i Zofię Zajączkowskich
              
Niedziela  -  29.IV.
 8.30 - +Sabinę Jerzego Zbigniewa i Jerzego Marcinkowskich – int. Rodziny

11.00 - +Helenę /9 r. śm./ i Stanisława Szymczaków Danutę Gefrerer – int. c. Urszuli z Dziećmi i Wnuczkami

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  


30.IV. - 6.V.2018R


Poniedziałek  -  30.IV.
18.00 - +Genowefę i Aleksandra Gruzel – int. Dzieci z Rodz.
 
Wtorek  -  1.V.
18.00 - +Zm. z Rodz. Świdrów Kotowskich Bzdręgowskich i Sawickich

Środa  -  2.V.     
18.00 - +Teodozję Wacława Grzegorza Balcerowskich Kazimierza i Stanisławę Szopów – int. wnuczki Sylwii z Synem

Czwartek  -  3.V.  Uroczystość NMP Królowej Polski
 8.30 - +Zofię i Stanisława Latopolskich

11.00 – W intencji Ojczyzny i Parafii

16.00 - +Stanisłąwę i Zygmunta Gajdzińskich – int. córki Joli z Rodz.  

Piątek  -  4.V.   
18.00 – 1) O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Proboszcza  – int. Apostolatu „MARGARETKA”
    2)  MSZA ŚWIĘTA  WSPÓLNA  ZA  ZMARŁYCH
 
Sobota  -  5.V.   
18.00 - W intencji żywych i zmarłych Członków Kół Żywego Różańca

Niedziela  -  6.V.
 8.30 - +Edmunda Kopyłowskiego - int. Żony i Dzieci z Rodz.

11.00 - +Stanisława /imieninowa/ i Helenę Szymczaków Danutę Gefrerer – int. c. Urszuli z Dziećmi i Wnuczkami

16.00 - Za żywych i zmarłych Parafian  Powrót


Baner