Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Życzenia świąteczne Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa


Drodzy Księża!
Kochani Diecezjanie Włocławscy!
Kiedy formułuję te słowa, nie wiemy jeszcze, Siostry i Bracia, jaka będzie
sytuacja w czasie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Nikt z nas nawet nie
wyobrażał sobie podobnej możliwości, by Wielkanoc obchodzić bez spotkania
z Panem Jezusem w Eucharystii. Co powinni uświadomić sobie chrześcijanie w tak
dramatycznych okolicznościach?

 
Na pewno fakt, że nie są panami własnego życia i śmierci; że ludzkie istnienie
jest kruche, a człowiek naprawdę nie jest bogiem! Ludzkie zamierzenia i plany nie
niosą żadnej pewności, że uda się je zrealizować!
Nie pomogą nam środki materialne, znaczenie, najrozmaitsze ideologie, które
nie służą człowiekowi, a raczej tym tylko, którzy je wymyślają i rozpowszechniają.
Gdzie zatem jest realna pomoc dla udręczonych i niepewnych serc ludzkich?
Jak zawsze tylko u Niego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Trzeba nam powrócić do Boga, odwrócić się
od prądów kulturowych, które propagują walkę z Nim, które wyśmiewają i atakują
naukę Chrystusa oraz porządek moralny, który On przyniósł ludziom. Nie my
jesteśmy „bogami", zamiast wiecznej młodości, używania, szczęścia na ziemi -
doświadczamy niepewności, lęku i bezradności!
Moje życzenia dla Was, Siostry i Bracia, są takie: wzmocnijcie w sobie wiarę
w Jezusa Chrystusa! W Nim znajdujcie pewność życia, które się nie skończy!
W czasie doświadczeń nie pomoże Wam ideologia zbudowana na negacji Boga!
Łączcie się ze Zmartwychwstałym Chrystusem! Mówcie Jemu o swojej miłości do
Niego, pragnieniu spotkania z Nim we Mszy św., zaproście Go do swoich domów
nie tylko na czas Świąt, ale także na każdy dzień życia! Tylko On może napełnić nas
nadzieją, altruizmem, gotowością ponoszenia ofiar, czym wykazywali się wielcy
i
święci w czasach zarazy! Dzisiaj też nie brak ludzi poświęcających życie dla nas:
lekarze, sprawujący władzę, wolontariusze, wojsko, strażacy i inni.
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei i siły, a jej źródłem - zwycięstwo
Chrystusa! On zwyciężył zło, pokonał śmierć i nadal zwycięża poprzez wielkanocne
sakramenty: chrzest, Eucharystię, spowiedź! One nie są pustym rytuałem, ale żywą,
zbawiającą nas Mocą Chrystusa!
Tylko idźmy do Niego; zawróćmy z drogi, która od Niego oddala; nie
poddawajmy się zwątpieniu: „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!" (J16, 33).
Przeżywania Świąt Wielkanocnych w takim duchu życzę Wam, Siostry
i Bracia, oraz z głęboką wiarą wszystkich Was błogosławię: w Imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.


PowrótBaner