Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


*Cześć Maryi, cześć i chwała*


Zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa majowe przy kapliczkach przydrożnych.

 Spotykaliśmy się według ustalonego porządku: Bertowo - poniedziałki, Szpitalka - wtorki, Wólne - czwartki, Przypust - piątki. Rozpoczynaliśmy o godz. 19.30. Jak co roku modliliśmy się wezwaniami litanii loretańskiej, bądź też korzystaliśmy z tekstu „Litanii do Matki Boga i ludzi”. Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w tę wspólną modlitwę o błogosławieństwo Boże dla naszej parafii i o powołania do kapłaństwa.
 


PowrótBaner