Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Biskup Ordynariusz udzielił dyspensy


Działając w oparciu o kan. 87 §1 KPK, mając na uwadze świąteczny charakter dnia Święta Niepodległości, wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 11 listopada 2022 r. udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania  pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK).
 Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.


PowrótBaner