Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


DZIEŃ PAPIESKI 2014


W niedzielę, 12 Października, Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!” Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Parafian i Gości po skończonej celebracji liturgii popołudniowej, ok. 17.30, pod tablicę Honorowego Obywatela Miasta Nieszawy, gdzie wspólnie oddamy cześć naszemu Wielkiemu Rodakowi i już Świętemu Janowi Pawłowi  II.


PowrótBaner