Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Dyspensa Biskupa Ordynariusza


Biskup Włocławski Wiesław Mering, udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 1 maja 2020 roku. 


PowrótBaner