Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Dyspensa Biskupa Włocławskiego na dzień 30 grudnia 2022r.Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 30 grudnia br., w Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK).


PowrótBaner