Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Odbył się koncert zaduszkowy


8 listopada  w koĹ›ciele farnym w Nieszawie  z programem muzyczno-poetyckim pod tytuĹ‚em: "Za duszeĹ„ki... za duszki.... za dusze" wystÄ…piĹ‚a grupa POEZJO. Koncert zostaĹ‚ bardzo ciepĹ‚o przyjÄ™ty przez zgromadzonych w nieszawskiej Ĺ›wiÄ…tyni parafialnej. 

Na program zĹ‚oĹĽyĹ‚y siÄ™ autorskie wiersze Magdaleny Cybulskiej-Stasiak, przez niÄ… recytowane oraz we wiÄ™kszoĹ›ci autorskie piosenki, które przy akompaniamencie gitarowym Dariusza Jaskólskiego wykonaĹ‚a Violetta StruczyĹ„ska. CzĹ‚onkowie grupy na co dzieĹ„ sÄ… nauczycielami w Szkole Podstawowej w Ciechocinie. Poezja i muzyka jest ich pasjÄ….
                                                                        Tekst i fot. Wanda Wasicka
Nz. Podczas nieszawskiego koncertu


PowrĂłtBaner