Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


POLSKA POD KRZYŻEM - 14 września 2019r


  • 14 września obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętgeo. Centralne uroczystości narodowe obchodzić będziemy na lotnisku w Kruszynie. Plan sytuacyjny i cała logistyka zawarte są w tygodniku IDZIEMY. Szczegółowe informacje na stronie www.polskapodkrzyzem.pl  i  www.diecezja.wloclawek.pl

PowrótBaner