Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


POPIELEC


 5 marca 2014r. przypada środa popielcowa. To brama do Wielkiego Postu.

Obowiązuje tego dnia post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, spożycie tylko jednego posiłku do syta i abstynencja. Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego (od  18 - 60) roku życia.  Od Popielca rozpoczyna się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Nie urządza się w tym okresie i nie bierze się udziału w zabawach hucznych.

W nieszawskiej farze Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz: 9.30 i 17.00.


PowrótBaner