Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Uczniowska kwesta


W najbliższą niedzielę, 13 listopada, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nieszawie będą kwestować na rzecz spełnienia swoich marzeń. Wspominając swoje czasy szkolne wyjdźmy tym marzeniom naprzeciw.

PowrótBaner