Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Zespół Szkół Katolickch im. ks. Jana Długosza ogłasza rekrutację


1.    Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku informuje, że:

 
    trwają zapisy na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku,  w budynku szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2A.
    trwają zapisy na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2A.
    zapisy dzieci do przedszkola i klasy pierwszej odbywają się w godz. od 8.00 do 13.00 w sekretariacie szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2A we Włocławku. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa zachęcamy do przesłania kompletu dokumentów listownie na adres ul. Wojska Polskiego 2A, 87-800 Włocławek.
    wnioski rekrutacyjne do przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej i liceum można pobrać w sekretariatach szkół lub ze strony internetowej www.zskdlugosz.pl
    Można zapisać swoje dziecko do klasy pierwszej lub przenieść do klasy wyższej. Jesteśmy otwarci na dzieci ambitne, pragnące zdobywać wiedzę i osiągać sukcesy na każdym etapie edukacji.
2.    Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. księdza Jana Długosza we Włocławku informuje, że  rekrutacja do klasy  pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się od dnia 17 maja i potrwa do 31 maja 2021 r. Szkoła bierze udział w naborze elektronicznym. W tym roku szkolnym oprócz klas o profilach: politechnicznym, humanistyczno-lingwistycznym i przyrodniczym otwieramy klasę o profilu sportowym. Dysponujemy także internatem dla licealistów.
Więcej szczegółów na internetowej stronie szkoły www.zskdlugosz.pl w zakładce Rekrutacja 2021/2022
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


PowrótBaner