Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 2.V.2020r

Nadal obowiązuje nowe ograniczenie ilości wiernych biorących udział w liturgii – w świątyni w Nieszawie – według wymiarów powierzchni - może brać udział 38 osób. Uczestnik liturgii zakrywa nos i usta!!!

 

1. Za tydzień, w niedzielę, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prośmy Ducha Prawdy, abyśmy mieli moc mądrości Boga dzięki światłu Ducha Pocieszyciela i Uświęciciela.

2. Polecam lekturę prasy katolickiej. W tygodniku „Idziemy” szczególnie art. Barbary Sułek-Kowalskiej pt: „Promieniowanie świętości”.

3. Wobec kolejnego zagrożenia, jakim jest susza na terenie naszej ojczyzny, nadal modlimy się o deszcz.

4. Przypominam, że w każdy dzień powszedni jest okazja do spowiedzi od godz. 17.30, bądź też o innej porze, po uprzednim umówieniu się indywidualnym.

5. Pragnę serdecznie podziękować panom: Janowi Lamparskiemu, Jarosławowi Małeckiemu Mateuszowi i Danielowi Lipigórskim za pomoc w porządkowaniu cmentarza grzebalnego.


Autor: ks. Proboszcz

Dodano: 2020-05-24 21:41:48

Baner