Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.
XIV Niedziela Zwykła 5.VII.2020r

W światyni nie ma ograniczeń co do ilości wiernych podczas liturgii.
Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa !!!

1. Trwają wakacje. Módlmy się za nasze dzieci i młodzież, aby ich wypoczynek był przeżywany z Panem Bogiem. Przypominajmy im prawdę wiary: „łaska Boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna”.

2. Polecam lekturę prasy katolickiej; w tygodniku „Idziemy” szczególnie art. Moniki Odrobińskiej pt: „Kto rządzi światem?”, a także art. Marcina Zatyki pt: „Masońskie tajemnice”.

3. Do pomocy w przygotowaniu świątyni na następną niedzielę zapraszam w najbliższą sobotę na godz. 9.00 mieszkańców Placu Piłsudskiego.

4. Przypominam, że w każdy dzień powszedni jest okazja do spowiedzi od godz. 17.30, bądź też o innej porze, po uprzednim umówieniu się indywidualnym.

 

 


Autor: ks. Proboszcz

Dodano: 2020-07-06 09:09:17XIV Niedziela Zwykła 5.VII.2020r

W światyni nie ma ograniczeń co do ilości wiernych podczas liturgii.
Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa !!!

1. Trwają wakacje. Módlmy się za nasze dzieci i młodzież, aby ich wypoczynek był przeżywany z Panem Bogiem. Przypominajmy im prawdę wiary: „łaska Boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna”.

2. Polecam lekturę prasy katolickiej; w tygodniku „Idziemy” szczególnie art. Moniki Odrobińskiej pt: „Kto rządzi światem?”, a także art. Marcina Zatyki pt: „Masońskie tajemnice”.

3. Do pomocy w przygotowaniu świątyni na następną niedzielę zapraszam w najbliższą sobotę na godz. 9.00 mieszkańców Placu Piłsudskiego.

4. Przypominam, że w każdy dzień powszedni jest okazja do spowiedzi od godz. 17.30, bądź też o innej porze, po uprzednim umówieniu się indywidualnym.

 

 


Autor: ks. Proboszcz

Dodano: 2020-07-06 09:09:21XIV Niedziela Zwykła 5.VII.2020r

W światyni nie ma ograniczeń co do ilości wiernych podczas liturgii.
Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa !!!

1. Trwają wakacje. Módlmy się za nasze dzieci i młodzież, aby ich wypoczynek był przeżywany z Panem Bogiem. Przypominajmy im prawdę wiary: „łaska Boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna”.

2. Polecam lekturę prasy katolickiej; w tygodniku „Idziemy” szczególnie art. Moniki Odrobińskiej pt: „Kto rządzi światem?”, a także art. Marcina Zatyki pt: „Masońskie tajemnice”.

3. Do pomocy w przygotowaniu świątyni na następną niedzielę zapraszam w najbliższą sobotę na godz. 9.00 mieszkańców Placu Piłsudskiego.

4. Przypominam, że w każdy dzień powszedni jest okazja do spowiedzi od godz. 17.30, bądź też o innej porze, po uprzednim umówieniu się indywidualnym.

 

 


Autor: ks. Proboszcz

Dodano: 2020-07-06 09:09:23

Baner