Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.
XXIX Niedziela Zwykła 19.X.2014r.

1.    Przypomnienie!!!  Z racji remontu w świątyni klasztornej wszystkie Msze św. celebrowane są w farze.

2.    Uległa zmianie godzina celebracji wieczornej Mszy św. w dni powszednie – g. 17.00. W związku z tym kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. 15.30 do 16.30.

3.    W czwartek, 23 października, zapraszam do świetlicy przy klasztorze na film ewangelizacyjny pt: „Ziemia Maryi”. Otrzymał on następującą recenzję: „Ten film, to podróż po świecie, w którym to, co często traktuje się jako religijny, abstrakcyjny schemat, przyjmuje formę żywej, odczuwalnej, wręcz namacalnej obecności.” Rozpoczynamy o godz. 18.30.  WSTĘP WOLNY !!!

4.    W środę, 22 października, uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Pawła II w Parafii Odolion. Główna Msza św. z ucałowaniem relikwii Świętego o godz. 17.00. A zatem nabożeństwo różańcowe tego dnia w naszej świątyni o godz. 16.30. Nie będzie spotkania kręgu biblijnego.

5.    Dzisiaj:
•    po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

•    o godz. 17.00 odbędzie się w naszej świątyni fortepianowy koncert chopinowski organizowany i współfinansowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Na fortepianie zagra Adam Kośmieja, a koncert poprowadzą: Jan Popis i Dominika Matuszak.

•    Ze względu na planowany koncert nabożeństwo różańcowe wyjątkowo rozpoczniemy o godz. 15.30 !!!

6.    Przyjmuję na wypominki: roczne 2015 /podać na kartkach godzinę czytania/, oktawalne i jednorazowe.

7.    Dziękuję bardzo serdecznie za pomoc przy sprzątaniu świątyni farnej mieszkańcom Szpitalki, a do pomocy w najbliższą sobotę na godz. 9.00 zapraszam mieszkańców bloku Kościuszki 1.

8.    Polecam lekturę czasopism katolickich: „L’Osservatore Romano”, „Listu do pani” i Przewodnika Katolickiego”. W „Przewodniku Katolickim”, szczególnie krótki art. pt: „Świadek prawdy”.


Autor: ks. Proboszcz

Dodano: 2014-10-19 08:09:01

Baner