Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.
XXIX Niedziela Zwykła 22.X.2017r

1.    Składam serdeczne podziekowania wszystkim, którzy przyczynili sie do podniosłego przeżywania uroczystości odpustowej ku czci św. Jadwigi Śląskiej w miniony poniedziasłek. Dziękuję Mieszkańcom Bertowa i s. Noemi za przygotowanie świątyni, Grupie Liturgicznej za komentarze i czytania, s. Przełożonej Klaudii za śpiew, Państwu Zwolińskim za przywitanie Księdza Biskupa, Panu Kościelnemu i Panu Organiście, Ministrantom, p. Radkowi i Paniom w kuchni za przygotowanie i podanie kolacji, a także wszystkim biorącym udział w liturgii, szczególnie dzieciom, które tak pięknie odmawiały różaniec. Dziękuję wszystkim osobom, które w najdrobniejszy nawet sposób miały swój udział w tej uroczystości parafialnej.

2.    Uległa zmianie godzina celebracji Mszy św. wieczornej – 17.00. W związku z tym kancelaria parafialna czynna jest codziennie od godz. 15.30 do 16.30.

3.    Dziś przynosimy różańce na konkurs. Każdy musi być podpisany. Rozstrzygnięcie konkursu za tydzień 29 października po Mszy św. o godz. 11.00.

4.    Zapraszam w środę po Mszy św. wieczornej na spotkanie Kręgu Biblijnego.  

5.    Dziękuję za przygotowanie świątyni farnej Parafianom z Kolonii Nieszawa /od str. ul. Warszawskiej/. Do pomocy w przygotowaniu światyni na następną niedzielę zapraszam w sobotę na godz. 9.00 Parafian z ul. Rejenta.  

6.    Przyjmuję na wypominki: roczne, oktawalne i jednorazowe. Proszę na kartkach dopisać zawsze rodzaj i godz. czytania wypominków.

7.    Polecam lekturę prasy katolickiej. W tygodniku „Idziemy” szczególnie art. Moniki Odrobińskiej pt. „Nauka przy ognisku” mówiący o książce „Bajki kameruńskie”, które czytają dzieci kameruńskiie.

8.    Rozprowadzamy kalendarze na rok 2018 - ścienne: kieszonkowe i  książkowe.

9.    Nadal zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zmierzającym do wykreślenia z polskiego prawa możliwości aborcji dzieci chorych i niepełnosprawnych. Potrzebne dane: imię i nazwisko, dokładny adres i numer PESEL.Autor: ks. Proboszcz

Dodano: 2017-10-24 12:22:33

Baner