Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.
XXXI Niedziela Zwykła 5.XI.2017r
1.    Do środy trwać będą modlitwy za zmarłych wraz z wypominkami oktawalnymi. Serdecznie zapraszam przez czas oktawy na liturgię o godz. 17.00.  

2.    W najbliższą sobotę, 11 listopada, przypada świeto odzyskania niepodległości. Zapraszam na Mszę świętą o godz. 12.00.

3.    W środę spotkanie po Mszy św. na plebanii Kręgu Biblijnego.  

4.    W przyszłą niedzielę, 12 listopada, po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania. Przynosimy ze sobą katechizmy.

5.    Dziękuję za przygotowanie świątyni farnej mieszkańcom ul. Sienkiewicza. Do pomocy w przygotowaniu światyni na następną niedzielę zapraszam w sobotę na godz. 9.00 Parafian z ul. Mickiewicza.  

6.    Przyjmuję nadal na wypominki roczne. Proszę na kartkach dopisać zawsze godzinę czytania wypominków.

7.    W tygodniku „Idziemy” polecam szczególnie dwa artykuły: ks. Dariusza Kowalczyka pt. „Co byśmy zrobili bez czyśćca?” oraz ks. Zbigniewa Gmurczyka pt.: „Włocławskie korzenie”.

8.    Rozprowadzamy kalendarze na rok 2018 - ścienne: kieszonkowe i  książkowe.

9.    Wciąż jeszcze zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zmierzającym do wykreślenia z polskiego prawa możliwości aborcji dzieci chorych i niepełnosprawnych. Potrzebne dane: imię i nazwisko, dokładny adres i numer PESEL.
Autor: ks. Proboszcz

Dodano: 2017-11-05 07:48:38

Baner